لوازم حفاظت فردی ویژه کارگران ناشنوا و کم شنوا

کارگران کم شنوا و نا شنوا  از جمله آسیب پذیرترین کارگران در محیط صنعتی هستند که به  دلیل  کم  شنوایی معمولاً در معرض خطر بیشتری بوده و مورد آسیب های زیادی قرار میگیرند با تصویب آیین نامه ایمنی کارگران کم شنوا و ناشنوا در محیط های صنعتی توسط مراجع قانونی  اجرای دقیق آیین نامه مذکور یکی از چالش های مهم ... بیشتر بخوانید »

اتاقک های آکوستیک ادیومتری

اتاقک های پرتابل و ثابت ادیومتری تک و دو کابین  ا از ضروریات کلینیک ها و دفاتر ارزیابی شنوایی شناسی ،درمانگاه ها ، بیمارستان ها ومراکز تخصصی طب کار است.این مؤسسه افتخار دارد برای مراکز آموزشی دانشگاه ها، مراکزدرمانی بیمارستان ها، درمانگاه هاو دفاتر ارزیابی شنوایی اتاقک آکوستیک ادیومتری مورد نیاز را با بالاترین کیفیت و طراحی ویژه ،تولید، نصب  و آماده ... بیشتر بخوانید »