لوازم حفاظت فردی ویژه کارگران ناشنوا

لوازم حفاظت فردی ویژه کارگران ناشنوا و کم شنوا

کارگران کم شنوا و نا شنوا از جمله آسیب پذیرترین کارگران در محیط صنعتی هستند که به دلیل کم شنوایی معمولاً در معرض خطر بیشتری بوده و مورد آسیب های زیادی قرار میگیرند با تصویب آیین نامه ایمنی کارگران کم شنوا و ناشنوا در محیطهای صنعتی توسط مراجع قانونی اجرای دقیق آیین نامه مذکور یکی از چالشهای مهم صنایع است این مؤسسه افتخار دارد در اجرای این آیین نامه یار و یاور کارفرمایان درزمینه های ذیل باشد.
مشاوره و نیاز سنجی کارگاه و کارخانه برای بکاگیری کم شنوایان
مشاوره و بهره مندی از معافیت های قانونی کارفرمایان پس از بکارگیری کارگران کم شنوا و ناشنوا
مشاوره در تهیه و نصب ابزارهای هشداردهنده و ایمنی کارگران کم شنوا و نا شنوا
واردات و فروش تجهیزات هشداردهنده و ایمنی کارگران کم شنوا و ناشنوا
ارائه خدمات تخصصی شنوایی شناسی در تشخیص، درمان، توانبخشی و مکان یابی شغلی کم شنوایان و ناشنوایان

جوابی بنویسید

ایمیل شما نشر نخواهد شدخانه های ضروری نشانه گذاری شده است. *

*