استودیوی خانگی ضبط صدا

استودیوی خانگی ضبط صدا

 11کلیه کسانیکه در تمرین موسیقی ، ضبط وپخش آن فعالیت  می کنند اما امکان حضور در استودیو های حرفه ای را ندارند معمولا برای عدم آزار دیگران از جمله همسایگان ودیگر اعضای خانواده به فکر راه وچاره ای برای کاهش صدای تولیدی از سازهای خود ویا کنترل صدای آوازی خود می افتند وبرای این موضوع اقدامات فراوانی انجام می دهند وشخصا با توجه به تجربه خود ویا دیگران اقدام به ساخت اتاقک های آکوستیک می نمایند

اما بدلیل آنکه:

۱- از آکوستیک ومحودیت های آن اطلاعات کافی علمی را ندارند

۲- صدای تولیدی از ساز یا حنجره خود را از نظر مشخصات آکوستیک نمی شناسند

۳- از شرایط آکوستیکی وباز آوایی محیط مورد نظر خود اطلاعات کافی علمی ندارند

۴- مواد مناسب ساخت اتاقک های آکوستیک را نمی شناسند

۵- چگونگی کاربرد مواد مذکور و ساخت آن را نمی دانند

پس از ساخت اتاقک ایزوله خود احساس می کنند موفق نبوده اند و سر مایه خود را هدر داده اند ویا حتی از مواد باقیمانده از تخریب آن در صورت نیاز به جابجایی

استفاده نمی توانند بنمایند دچار سردر گی شده ومرتبا در سایت های مختلف باطر ح سئوالات بدنبال راه وچاره می گردند ومتاسفانه پاسخ های غیر کارشناسی دریافت شده نیز آنان را بیشتر گرفتار می کند

دپارتمان آکوستیک موسسه بهداشتی شهد  آمادگی دارد با ارائه مشاوره های لازم واندازه گیری وآنالیز صدای محیطی وتولیدی علاقمندان به موسیقی

آنان را راهنمایی نموده وبرای بهره مندی بهتر آنان، اتاقک آکوستیک استاندارد و قابل حمل برای آنان ساخته وتحویل نماید برای اطلاعات بیشتر با کارشناسان ما تماس حاصل فرمایید.