ضرورت استفاده از گوشی ضد صوت

 

سر و صدای ناشی از ترافیک، کارهای ساختمانی، مانور های هوایی، موزیک های بلند، همه مثال هایی از سر و صدای محیط اطراف ما هستند. امروز ه سر و صدای زیاد یکی از مهمترین عوامل ناراحت کننده در محیط کار به شمار می آید . بر خلاف تصور عموم مردم اثرات قرار گرفتن در معرض نویز تنها به ضایعات شنوایی ختم نمی شود بلکه در هنگام خواب، در محیط کار، محاورات گفتاری و … اختلال ایجاد می کند و موجب بروز آسیب بر بسیاری از بخش های بدن می شود.از جمله اثرات جانبی نویز می توان به موارد زیر اشاره کرد:

استرس و اضطراب، تغییرات در سرعت ضربان قلب،تغییرات در الگوهای تنفسی، اثر بر دستگاه گوارش، سایز مردمک چشم و ترشحات گوارشی،تغییرات در فعالیت الکتروآنسفالوگرافی و کم شدن رزیستانس گالوانیک پوست،تخریب دهلیز،انقباض رگ های خونی، تخریب رگ های قلب،دهلیزو گوش و حلق و بینی، تولد نارس نوزادان ، افت تحصیلی ،کاهش کارایی وبهره وری،هنگام کار فکری، اثرات منفی صدا بارز است و اگر شدت صدا زیاد باشد فرد مرتکب اشتباهات بسیاری می شود.

صداهای صنعتی و شغلی یکی از علل اولیه و اصلی کاهش شنوایی افراد در جامعه است.موثرترین راه برای پیشگیری از بروز کم شنوایی های ناشی از نویز ، دور کردن کارگران از نویز های خطر ناک در محیط است. وقتی چنین شرایطی  در یک محیط کاری فراهم نباشد، کارفرما باید سعی کند تا سطوح نویز را در محیط های صنعتی تا حد امکان کاهش دهد. گاهی لازم است تا سطوح منابع تولید کننده نویزهای پرشدت با مواد جاذب صوتی پوشانیده شوند. OSHA پیشنهاد می کند زمانی که استفاده از تکنیک های مهندسی برای کاهش نویز صنعتی کافی نیست. باید تجهیزات حفاظت شنوایی را در اختیار کارگران قرار گیرد

انتخاب وسایل حفاظت شنوایی باید با توجه به نوع صدای موجود در محیط کار، و مدت مواجهه و خصوصیات فیزیکی فرد استفاده کننده انجام گیرد.محافظ شنوایی مانند مانعی بین منبع تولید صدا و عضو دریافت کننده(گوش) عمل می کند و می تواند از افت شنوایی ناشی از آلودگی صوتی محیط جلوگیری کند.

محافظ های شنوایی انواع مختلفی دارند و مقدار کاهش در هر مدل متفاوت است، برای نمونه می توان به موارد زیر اشاره کرد:

Ear Capها، Ear Plugها، Ear Muffهاو…

در میان انواع محافظ ها انتخاب وسیله ی حفاظت شنوایی مناسب برای هر کارگر بستگی به فاکتورهای انفرادی و همچنین فاکتورهای شغلی دارد.

اما در نظر گرفتن فاکتور های دیگری همچون:

صرفه اقتصادی راحتی کاریر،دوام وماندگاری،بهداشتی بودن،عدم اختلال در ارتباط گفتاری،فردی  واختصاصی بودن

وچندین مزایای دیگر دلیل انتخاب گوشی های ضد صوت شهد می باشد