تماس با ما

 

 شرکت شهد آکو دانش بنیان

تهران , خیابان انقلاب , خیابان ابوریحان , خیابان نظری , پلاک ۴۴واحد ۲,شرکت شهد آکو دانش بنیان . کدپستی:۱۳۱۵۶۷۳۳۳۳

تلفن:  ۶۶۴۶۱۸۱۹, ,۶۶۴۶۳۸۷۰,۶۶۴۶۴۰۱۶ ,, ۶۶۴۸۵۲۹۳

فکس: ۶۶۴۶۱۸۱۹, ,۶۶۴۶۳۸۷۰, ,,۶۶۴۶۴۰۱۶ ۶۶۴۸۵۲۹۳

همراه:۰۹۳۹۳۵۴۴۸۰۶

پست الکترونیکی:

khosro.goorabi@gmail.com